ช่องทางในการติดตาม

สำหรับท่านที่สนใจในข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม สามารถกดติดตามหรือกด subscribe เพจเพื่อเข้าดูกิจกรรมและความเคลื่อนไหวต่างๆเกี่ยวกับเพจเรา ได้ทาง Youtube: EnvironmentalSC KKU

ข่าวสารและประกาศ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม

ผลการประกวดหนังสั้น
สัปดาห์วันวิทยาศาสตร์
ประจำปี พ.ศ. 2564

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้จัดกิจกรรมประกวดหนังสั้นหรือคลิปวิดีโอใน 2 หัวข้อ ในกิจกรรมสัปดาห์วันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ ประจำปี 2564 เพื่อชิงเงินรางวัลกว่า 50,000 บาท ซึ่งมีผู้สนใจร่วมส่งผลงานเข้าประกวดจำนวนมาก โดยทางคณะกรรมการได้ทำการตัดสินผลงานเรียบร้อยแล้ว ซึ่งผู้ที่ได้รับรางวัลมีดังต่อไปนี้
หัวข้อที่ 1. “เรียนและเล่นวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม”
- รางวัลชนะเลิศ จำนวน 1 รางวัล เงินรางวัล 10,000 บาท ได้แก่
นางสาวชุติกาญจน์ แก่นจันทร์
- รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 จำนวน 1 รางวัล เงินรางวัล 5,000 บาท ได้แก่
นางสาวละอองดาว บุตรทา
- รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 จำนวน 4 รางวัล เงินรางวัล 3,000 บาท ได้แก่
1.นางสาวมนต์ธิดา ดวงปากดี, 2.นายศักดิ์สิทธิ์ สังฆะทิพย์,
3.นางสาวนริศรา รูปขันธ์, 4.นางสาวพรธิดา พระศรี

สำหรับผลงานต่างๆที่ได้รับรางวัลสามารถคลิกเข้าดูผลงานได้ทางเพจสาขาวิชาฯตามลิงค์ด้านล่าง และทางช่อง YOUTUBE: EnvironmentalSC KKU
และฝากกด LIKE กด SHARE กด SUBSCRIBE ให้ทางเพจด้วยนะคะ

READ MORE

ผลการประกวดหนังสั้น

หัวข้อที่ 2 “งานและอาชีพทางด้านวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม”
- รางวัลชนะเลิศ จำนวน 1 รางวัล เงินรางวัล 10,000 บาท ได้แก่
นางสาวพรนภา ลือคำหาญ
- รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 จำนวน 1 รางวัล เงินรางวัล 5,000 บาท ได้แก่
นายอนันต์ กันหาจันทร์
- รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 จำนวน 2 รางวัล เงินรางวัล 3,000 บาท ได้แก่
นายกิติพัทธิ์ โพธิ์ศรี
นางสาวเกษสุดา แจ่มใส
- รางวัลชมเชย จำนวน 1 รางวัล เงินรางวัล 2,500 บาท ได้แก่
นายชินพัฒน์ เลิศอุดมโชค
สำหรับผลงานต่างๆที่ได้รับรางวัลสามารถคลิกเข้าดูผลงานได้ทาง YOUTUBE: EnvironmentalSC KKU
และฝากกด LIKE กด SHARE กด SUBSCRIBE ให้ทางเพจด้วยนะคะ

Read More

ข่าวสารและประกาศ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม

กิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2564

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อมได้จัดกิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2564 เมื่อวันที่ 9 กรกฎาคม 2564 โดยเป็นการจัดกิจกรรมรูปแบบออนไลน์ ผ่านทางโปรแกรม ZOOM ปีการศึกษา 2564 สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อมมีนักศึกษาใหม่จำนวนทั้งสิ้น 92 คน ผู้เข้าร่วมกิจกรรม มีดังนี้ รศ.ดร. อัจฉราภรณ์ ภักดี หัวหน้าสาขาและประธานหลักสูตรฯ อาจารย์ที่ปรึกษาประจำชั้นปีที่ 1: ผศ.ดร.ศรัณย์ เกียรติมาลีสถิตย์ และ อ.วิรงรอง มงคลธรรม (ฝ่ายพัฒนานักศึกษา) และฝ่ายวิชาการ : ผศ.ดร.ทศพล ไชยอนันต์ รวมทั้งผศ.ดร.วังวร สังฆเมธาวี และตัวแทนนักศึกษาชั้นปีที่ 2 จำนวน 10 คน

READ MORE

ข่าวสารและประกาศ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม

E-BOOK: "Environmental Issues and Sustainable Development"

ขอเชิญท่านที่สนใจสั่งซื้อหนังสือ เรื่อง "Environmental Issues and Sustainable Development" และ "หนังสือวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม" ในรูปแบบ e-book ท่านที่สนใจสามารถสั่งซื้อได้จากสำนักพิมพ์โดยตรง
ท่านสามารถคลิกดูข้อมูลเนื้อหาโดยรวมเบื้องต้นได้โดยคลิกที่ลิงค์ด้านล่าง หรือติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่...Email: pisit@kku.ac.th

e-book e-book วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม

ข่าวสารและประกาศ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม

"กองทุน 50 ปี
คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น"

ขอเชิญศิษย์เก่าและท่านที่สนใจที่มีความประสงค์จะบริจาคเงินให้สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม ร่วมบริจาคเงินได้ที่ "กองทุน 50 ปี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น" โดยท่านสามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์มแสดงความจำนงบริจาคเงินสมทบกองทุนฯ ได้ตามลิงค์ด้านล่างนี้ พร้อมส่งแบบฟอร์มที่กรอกรายละเอียดเรียบร้อยแล้วมาที่สาขาวิชาฯ หรือที่ Email: adcpag@kku.ac.th, yupawadeepi@kku.ac.th

ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม

ข่าวสารและประกาศ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม

Lates News

นักศึกษาสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม ได้รับการคัดเลือกให้เข้ารับรางวัลจำปามอดินแดง ประจำปีการศึกษา 2562 โดยประกอบด้วยด้านต่างๆดังนี้
รางวัลจำปามอดินแดง ด้านอนุรักษ์ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม ได้แก่...
- นายชินพัฒน์ เลิศอุดมโชค ชั้นปีที่ 3
รางวัลผู้นำด้านกิจกรรมระดับสาขาวิชา ได้แก่...
- นายณัฐพงศ์ ขาววิสุทธิ์ ชั้นปีที่ 3

นักศึกษาสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม ที่สร้างชื่อเสียงให้กับคณะวิทยาศาสตร์ ปีการศึกษา 2562 รายการแข่งขันระดับประเทศ รายการ Sibb Global Connect เข้ารอบ 15 ทีมสุดท้าย และได้รับรางวัลชมเชย ได้แก่...
- นางสาวกนิฐา ปุยชัยภูมิ ชั้นปีที่ 3
- นางสาวแสงทิพย์ แลมเมอร์ริ่ง ชั้นปีที่ 3
- นางสาวกัลย์สุดา อ้นอารี ชั้นปีที่ 3
- นางสาวสิริมา คำจันทร์ศรี ชั้นปีที่ 3
- นายชินพัฒน์ เลิศอุดมโชค ชั้นปีที่ 3
ซึ่งกลุ่มนักศึกษาเป็นคณะทำงานทีมชุมนุมดูนกและศึกษาธรรมชาติ ซึ่งจัดกิจกรรมให้กับบุคคลทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัยได้เข้าร่วมกิจกรรม รวมถึงการฝึกทักษะนักศึกษาด้านการถ่ายภาพนกเพื่อเข้าร่วมการแข่งขันตามรายการต่างๆ

Read More

ข้อมูลเกี่ยวกับสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม

Welcome to Dept. of Environmental Science

สาขาวิชาวิทยาศาสตรสิ่งแวดล้อมได้เริ่มเปิดสอนในปี พ.ศ. 2536 หลักสูตรระดับปริญญาตรี โดยมีนักศึกษากลุ่มเล็กๆเพียง 15 คน กว่า 25 ปีที่ผ่านมาจวบจนถึงปัจจุบันบ้านหลังนี้มีนักศึกษามากกว่า 300 คน ทั้งในระดับปริญาตรีและระดับบัณฑิตศึกษา สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อมผลิตบัณฑิตด้านวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อมไปแล้วกว่าหลายพันคน ทำงานทั้งในไทยและต่างประเทศ และจะเติบโตต่อไปเพื่อรับใช้ประเทศและอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขง

โดยสิ่งสำคัญคือทุกชั้นเรียนจะมุ่งเน้นให้นักศึกษาได้เรียนรู้ว่าการเรียนในห้องเรียนขนาดเล็กยังไม่เพียงพอ แต่ยังต้องส่งเสริมให้มีความพร้อมและประสบการณ์ในภาคปฏิบัติ โดยในทุกภาคเรียนจะมีการจัดทัศนศึกษานอกสถานที่ในด้านนิเวศวิทยา การปกป้องระบบนิเวศและการจัดการด้านสิ่งแวดล้อม ซึ่งจะช่วยเปิดวิสัยทัศน์ของนักศึกษาโดยการเชื่อมโยงระหว่างทฤษฎีกับสถานการณ์จริง งานด้านสิ่งแวดล้อมต้องการทั้งความรู้และประสบการณ์ในเชิงปฏิบัติเพราะสิ่งแวดล้อมเป็นชีวิตประจำวันของเรา

เส้นทางอาชีพ

ประมาณ 60% ของหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.) สิ่งแวดล้อม ผู้สำเร็จการศึกษาทำงานในภาคอุตสาหกรรมและภาคเอกชนในฐานะเจ้าหน้าที่สิ่งแวดล้อม, ผู้ตรวจติดตามด้านสิ่งแวดล้อม, เจ้าหน้าที่ควบคุมคุณภาพและที่ปรึกษาด้านสิ่งแวดล้อม ประมาณ 20% เข้าสู่หน่วยงานของรัฐและองค์กรพัฒนาเอกชนโดยเฉพาะในด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและความหลากหลายทางชีวภาพในระดับท้องถิ่น ระดับชาติและระดับนานาชาติ เช่น สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และสมาคมอนุรักษ์สัตว์ป่า

โอกาสการทำงานในด้านใหม่ๆที่เพิ่มขึ้นคือธุรกิจด้านสิ่งแวดล้อม โดยเฉพาะบริษัทที่ปรึกษาและธุรกิจเกษตรอินทรีย์ ในขณะเดียวกัน 20% เข้าสู่บัณฑิตวิทยาลัย ส่วนใหญ่หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (วท.ม.) สิ่งแวดล้อม และปริญญาเอก ผู้สำเร็จการศึกษาจะทำงานในภาคการศึกษารวมถึงอาจารย์มหาวิทยาลัยและนักวิจัย

Read More

แผนการเรียนของหลักสูตร

(จากพื้นฐานสู่ความเฉพาะด้านวิชาชีพ)

ชั้นปีที่ 1

39 หน่วยกิต กลุ่มวิชาบังคับพื้นฐาน วิชาศึกษาทั่วไป

ชั้นปีที่ 2

40 หน่วยกิต กลุ่มวิชาบังคับพื้นฐาน กลุ่มวิชาพื้นฐานวิชาชีพ

ชั้นปีที่ 3

33-36 หน่วยกิตกลุ่มวิชาพื้นฐานวิชาชีพ กลุ่มวิชาชีพ กลุ่มวิชาเลือกเฉพาะ

ชั้นที่ 4

25-28 หน่วยกิตกลุ่มวิชาชีพ กลุ่มวิชาเลือกเฉพาะ กลุ่มวิชาฝึกงานและสหกิจศึกษา

1 ต่อ 9.5

อัตราการแข่งขันเข้าเรียน

70%

อัตราการได้งานทำ

1 ใน 5

มหาวิทยาลัยชั้นนำ

ปรัชญาของหลักสูตร

มุ่งผลิตบัณฑิตให้มีความรู้ ทักษะ และประสบการณ์ในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เพื่อนำไปสู่การพัฒนาสังคมและเศรษฐกิจอย่างยั่งยืน


การฝึกทักษะ

ในห้องปฏิบัติการ

การฝึกปฏิบัติ

นอกห้องเรียน

การออกศึกษา

ภาคสนาม

จัดทำค่าย

ด้านสิ่งแวดล้อม

ผู้ช่วยวิจัย

ฝึกการทำงานวิจัย

การแข่งขันกีฬา

สิ่งแวดล้อมสัมพันธ์

อาจารย์ประจำหลักสูตร

คณาจารย์และเจ้าหน้าที่ของสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อมได้ดำเนินโครงการวิจัยที่หลากหลายด้าน ทั้งด้านมลภาวะกับการจัดการสิ่งแวดล้อม และด้านนิเวศวิทยากับการอนุรักษ์จัดการทรัพยากรธรรมชาติ งานวิจัยที่สำคัญ ได้แก่ ป่าเขตร้อนและนิเวศวิทยาสัตว์ป่า การสร้างแบบจำลองทางนิเวศวิทยาและสิ่งแวดล้อม การประเมินมูลค่าของการให้บริการระบบนิเวศ การท่องเที่ยวเชิงนิเวศ การจัดการคุณภาพอากาศ การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ และการพัฒนาที่ยั่งยืน ผลกระทบของคาร์บอนในดินและสิ่งแวดล้อม พันธุศาสตร์และพิษวิทยาสิ่งแวดล้อม และมลพิษทางน้ำและบำบัดน้ำเสีย