ช่องทางในการติดตาม

สำหรับท่านที่สนใจในข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม สามารถกดติดตามหรือกด subscribe เพจเพื่อเข้าดูกิจกรรมและความเคลื่อนไหวต่างๆเกี่ยวกับเพจเรา ได้ทาง Youtube: EnvironmentalSC KKU

ข่าวสารและประกาศ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม

โครงการรักษ์ป่า รักษ์นก ใน มข. ครั้งที่ 10”

- โครงการรักษ์ป่า รักษ์นก ใน มข. ครั้งที่ 10 ของสาขาวิชาวิทยาสาสตร์สิ่งแวดล้อม คณะวิทยาศาสตร์ จัดขึ้นในวันที่ 2 กันยายน 2566 เวลา 06.00 น. ถึง 10.00 น. ณ บ่อบำบัดน้ำเสีย และบ่อประมง มข. ปีนี้มีผู้เข้าร่วมกิจกรรม 59 คน ได้แก่ ประชาชนทั่วไป บุคลากรใน มข. ศิษย์เก่า นักศึกษาคณะแพทยศาสตร์ ศึกษาศาสตร์ ทันตแพทย์ มนุษยศาสตร์และวิทยาศาสตร์ กิจกรรมเป็นการสำรวจนกในพื้นที่ เดินดูนกและจำแนกชนิด พบนกทั้งสิ้น 53 ชนิด ซึ่งกิจกรรมนี้ช่วยให้พวกเราได้เรียนรู้ความหลากหลายทางชีวภาพภายใน มข. และความสำคัญของแหล่งที่อยู่อาศัยของนกในมหาวิทยาลัย เด็ดสุดคือทุกคนได้เห็นนกกะเต็นปักหลักแบบเต็มตา อิ่มอร่อยด้วยน้ำ ขนม และหมูปิ้ง ขอบคุณทุกท่านที่มาร่วมกิจกรรม

READ MORE

ข่าวสารและประกาศ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อมได้จัดสัมมนาพิเศษเรื่อง “ระบบสืบพันธุ์ที่แปลกประหลาดของนกอีแจว: การศึกษาประชากรในพื้นที่แก่งน้ำต้อน จ. ขอนแก่น”

- เมื่อวันที่ 30 สิงหาคม 2566 สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อมได้จัดสัมมนาพิเศษเรื่อง “ระบบสืบพันธุ์ที่แปลกประหลาดของนกอีแจว: การศึกษาประชากรในพื้นที่แก่งน้ำต้อน จ. ขอนแก่น” โดยมี Dr. Nolwenn Fresneau เป็นวิทยากร มีนักศึกษาระดับปริญญาตรีชั้นปีที่ 4 และบัณฑิตศึกษาจำนวน 82 คนเข้าร่วม Dr. Nolwenn เป็นนักวิจัยจากกลุ่มวิจัยนิเวศวิทยาเชิงพฤติกรรม คณะวิศวกรรมศาสตร์ University of Pannonia ประเทศฮังการี ซึ่งกำลังศึกษาเรื่อง “ปัจจัยขับเคลื่อนสถิติประชากรในนกอีแจว ที่มีระบบสืบพันธุ์แบบสวนทางกับนกทั่วไปและมีอัตราส่วนจำนวนเพศผู้มากกว่าเพศเมีย” โดยความร่วมมือกับ ดร.วังวร สารคาเมธาวี ภายใต้บันทึกความเข้าใจระหว่างคณะวิทยาศาสตร์ มข. และคณะวิศวกรรมศาสตร์ University of Pannonia ประเทศฮังการี

READ MORE

ข่าวสารและประกาศ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม

ปฏิบัติการนิเวศวิทยา — สอบภาคสนาม ณ อุทยานแห่งชาติน้ำพองและน้ำหนาว

- หลังจากการเรียนรู้ในชั้นเรียนเกี่ยวกับการศึกษาระบบนิเวศที่สำคัญ เช่น การวางแปลงตัวอย่าง ปัจจัยจำกัด การกระจายพันธุ์ ความคล้ายคลึงของชุมชน การวิเคราะห์โครงสร้างพืชพรรณและโครงสร้างระบบนิเวศ นักเรียนในหลักสูตรปฏิบัติการนิเวศวิทยาต้องรวบรวมสิ่งเหล่านี้เข้าด้วยกันเพื่อแสดงความเข้าใจเกี่ยวกับวิชานิเวศวิทยา นักเรียนออกแบบวิธีการศึกษาของตนเองเพื่อตรวจสอบระบบนิเวศที่ได้รับมอบหมาย รวมทั้งระบบนิเวศทางน้ำและป่าไม้ สิ่งสำคัญที่สุดคือพวกเขาได้ทำงานเป็นทีม จัดการกับปัญหาที่คาดไม่ถึง และสนุกกับช่วงเวลาที่ดีและไม่ดีร่วมกับเพื่อนร่วมงาน ยกนิ้วให้ทุกคน!

READ MORE

ข่าวสารและประกาศ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม

รางวัลแห่งความภาคภูมิใจของสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม

- ขอแสดงความยินดีกับ น.ส. นุจิราภรณ์ สีสุนาม SC36 EnviSci16 เจ้าของไร่สุจิรา ผักปลอดสารพิษ ที่ได้รับรางวัลศิษย์เก่าแห่งความภาคภูมิใจ ของสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม คณะวิทยาศาสตร์ ประจำปี 2565 และ น.ส. ณิชกานต์ คงกับกัน นักศึกษาชั้นปีที่ 3 ของสาขาวิชาที่ได้รับรางวัลคนดีศรีจำปา ด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม ประจำปีการศึกษา 2564

READ MORE

ข่าวสารและประกาศ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม

นักศึกษามหาวิทยาลัยขอนแก่น ร่วมโครงการค่ายดูนกและศึกษาธรรมชาติที่อุทยานแห่งชาติน้ำหนาว

- วันที่ 18-19 กุมภาพันธ์ 2566 นักศึกษาชุมนุมอนุรักษ์นกและศึกษาธรรมชาติ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม ได้นำนักศึกษามหาวิทยาลัยขอนแก่น ร่วมโครงการค่ายดูนกและศึกษาธรรมชาติ ที่อุทยานแห่งชาติน้ำหนาว ซึ่งเป็นค่ายดูนกครั้งที่ 20 ของชุมนุม ในครั้งนี้มีทั้งศิษย์เก่า มข. และนักศึกษาจากหลากหลายคณะเข้าร่วมกิจกรรมเช่น เกษตรศาสตร์ วิศวกรรมศาสตร์ นิติศาสตร์ ศึกษาศาสตร์ มนุษยศาสตร์ และเทคโนโลยี เป็นต้น ซึ่งเป็นกิจกรรมที่นักศึกษาได้มีโอกาสร่วมเรียนรู้ศึกษาธรรมชาติ การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ และช่วยกันสำรวจนกในอุทยานแห่งชาติน้ำหนาว ทำให้มีข้อมูลสังคมนกน้ำหนาวอย่างต่อเนื่องกว่า 8 ปี มีผู้ร่วมกิจกรรมทั้งหมด 63 คน สำรวจนกได้ 116 ชนิด ในระยะเวลา 2 วัน และที่สำคัญที่สุด สมาชิกค่ายทุกคนได้ประสบการณ์ทำงานร่วมกันเป็นทีม การแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า การอยู่ร่วมกันกับผู้อื่น และสัมผัสเรียนรู้ธรรมชาติ

READ MORE

ข่าวสารและประกาศ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม

บรรยากาศงาน ENVISC KKU OPEN HOUSE 2023

คลิกเข้าชมภาพบรรยากาศงาน ENVISC KKU OPEN HOUSE 2023 ได้ที่ลิงก์ด้านล่างนะคะ

READ MORE

ข่าวสารและประกาศ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม

คณะครูและนักเรียนจากโรงเรียนกระสังพิทยาคม เข้าเยี่ยมชมดูงานที่สาขาวิชาฯ

คณะครูและนักเรียน ม 4, 5, 6 จากโรงเรียนกระสังพิทยาคม จ.บุรีรัมย์ จำนวนกว่า 50 คน เข้าเยี่ยมชมดูงานที่สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม ในวันที่ 12 กันยายนที่ผ่านมา ซึ่งสาขาวิชาฯได้นำชมห้องปฏิบัติการทั้งด้านนิเวศวิทยาและมลภาวะสิ่งแวดล้อม เพื่อเป็นแนวทางให้นักเรียนเห็นตัวอย่างการเรียนการสอนของสาขา สำหรับเป็นแนวทางในการเลือกศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษาต่อไป

READ MORE

ข่าวสารและประกาศ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม

โครงการรักษ์ป่า รักษ์นก ในมหาวิทยาลัยขอนแก่น

สาขาวิชาจัดโครงการรักษ์ป่า รักษ์นก ในมหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่กิจกรรมดูนก การอนุรักษ์ป่า และธรรมชาติในมหาวิทยาลัยขอนแก่น และเพื่อเป็นการสร้างจิตสำนึกการอนุรักษ์ป่า อนุรักษ์นก และธรรมชาติ แก่บุคลากรในมหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยกิจกรรมได้จัดขึ้นในที่ 3 กันยายน 2565 ณ อุทยานเกษตร บ่อประมงและบ่อบำบัดน้ำเสียมหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยโครงการนี้มีกิจกรรมฝึกการใช้กล้องดูนก หนังสือคู่มือ เดินดูนกบริเวณอุทยานเกษตร บ่อประมง บ่อบำบัดน้ำเสีย และสรุปรายชื่อนกที่พบ ซึ่งมีผู้เข้าร่วมงานจำนวน 44 คน เป็นนักศึกษาและบุคลากร มข. จำนวน 31 คน และบุคคลทั่วไป จำนวน 13 คน

READ MORE

ข่าวสารและประกาศ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม

“ไหว้ครู” สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม ประจำปีการศึกษา 2565

สาขาวิชาจัดกิจกรรมวันไหว้ครู ต้อนรับนักศึกษาทุกคน โดยเฉพาะน้องใหม่เข้าสู่ครอบครัวสิ่งแวดล้อม พานดอกไม้และพวงมาลัยเป็นสัญลักษณ์ของความซาบซึ้งและขอบคุณต่อคุณครูผู้ประสิทธิ์ประสาทความรู้ ช่วยฝึกฝนและอบรมสั่งสอน นอกจากนี้ยังมีกิจกรรมปลูกต้นไม้ร่วมกัน เพิ่มพื้นที่สีเขียวให้กับคณะและสิ่งแวดล้อมของพวกเรา

READ MORE

ข่าวสารและประกาศ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม

กิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2565

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อมขอต้อนรับนักศึกษาใหม่ระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2565 ในกิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2565 จัดขึ้นเมื่อวันที่ 24 มิถุนายน พ.ศ. 2565 โดยมีนักศึกษาชั้นปีที่ 1 เข้าร่วม 51 คน พร้อมด้วยหัวหน้าสาขาวิชาฯ คณาจารย์ และนักศึกษาชั้นปีที่ 2 และ 3 ยินดีต้อนรับทุกคนสู่รั้วมหาวิทยาลัยขอนแก่น และครอบครัววิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม

READ MORE

ข้อมูลเกี่ยวกับสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม

Welcome to Dept. of Environmental Science

สาขาวิชาวิทยาศาสตรสิ่งแวดล้อมได้เริ่มเปิดสอนในปี พ.ศ. 2536 หลักสูตรระดับปริญญาตรี โดยมีนักศึกษากลุ่มเล็กๆเพียง 15 คน กว่า 25 ปีที่ผ่านมาจวบจนถึงปัจจุบันบ้านหลังนี้มีนักศึกษามากกว่า 300 คน ทั้งในระดับปริญาตรีและระดับบัณฑิตศึกษา สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อมผลิตบัณฑิตด้านวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อมไปแล้วกว่าหลายพันคน ทำงานทั้งในไทยและต่างประเทศ และจะเติบโตต่อไปเพื่อรับใช้ประเทศและอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขง

โดยสิ่งสำคัญคือทุกชั้นเรียนจะมุ่งเน้นให้นักศึกษาได้เรียนรู้ว่าการเรียนในห้องเรียนขนาดเล็กยังไม่เพียงพอ แต่ยังต้องส่งเสริมให้มีความพร้อมและประสบการณ์ในภาคปฏิบัติ โดยในทุกภาคเรียนจะมีการจัดทัศนศึกษานอกสถานที่ในด้านนิเวศวิทยา การปกป้องระบบนิเวศและการจัดการด้านสิ่งแวดล้อม ซึ่งจะช่วยเปิดวิสัยทัศน์ของนักศึกษาโดยการเชื่อมโยงระหว่างทฤษฎีกับสถานการณ์จริง งานด้านสิ่งแวดล้อมต้องการทั้งความรู้และประสบการณ์ในเชิงปฏิบัติเพราะสิ่งแวดล้อมเป็นชีวิตประจำวันของเรา

เส้นทางอาชีพ

ประมาณ 60% ของหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.) สิ่งแวดล้อม ผู้สำเร็จการศึกษาทำงานในภาคอุตสาหกรรมและภาคเอกชนในฐานะเจ้าหน้าที่สิ่งแวดล้อม, ผู้ตรวจติดตามด้านสิ่งแวดล้อม, เจ้าหน้าที่ควบคุมคุณภาพและที่ปรึกษาด้านสิ่งแวดล้อม ประมาณ 20% เข้าสู่หน่วยงานของรัฐและองค์กรพัฒนาเอกชนโดยเฉพาะในด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและความหลากหลายทางชีวภาพในระดับท้องถิ่น ระดับชาติและระดับนานาชาติ เช่น สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และสมาคมอนุรักษ์สัตว์ป่า

โอกาสการทำงานในด้านใหม่ๆที่เพิ่มขึ้นคือธุรกิจด้านสิ่งแวดล้อม โดยเฉพาะบริษัทที่ปรึกษาและธุรกิจเกษตรอินทรีย์ ในขณะเดียวกัน 20% เข้าสู่บัณฑิตวิทยาลัย ส่วนใหญ่หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (วท.ม.) สิ่งแวดล้อม และปริญญาเอก ผู้สำเร็จการศึกษาจะทำงานในภาคการศึกษารวมถึงอาจารย์มหาวิทยาลัยและนักวิจัย

Read More

แผนการเรียนของหลักสูตร

(จากพื้นฐานสู่ความเฉพาะด้านวิชาชีพ)

ชั้นปีที่ 1

35 หน่วยกิต กลุ่มวิทยาศาสตร์พื้นฐาน (GS) วิชาศึกษาทั่วไป (GE) วิชาพื้นฐานสิ่งแวดล้อม

ชั้นปีที่ 2

35 หน่วยกิต กลุ่มวิทยาศาสตร์พื้นฐาน (GS) วิชาศึกษาทั่วไป (GE)กลุ่มวิชาเฉพาะด้านบังคับพื้นฐานสิ่งแวดล้อม

ชั้นปีที่ 3

37-38 หน่วยกิต กลุ่มวิชาเฉพาะด้านบังคับ เทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม การจัดการสิ่งแวดล้อม

ชั้นที่ 4

24 หน่วยกิต กลุ่มวิชาเฉพาะด้าน วิจัย จริยธรรม ฝึกงานและสหกิจศึกษา

1 ต่อ 9.5

อัตราการแข่งขันเข้าเรียน

70%

อัตราการได้งานทำ

1 ใน 5

มหาวิทยาลัยชั้นนำ

ปรัชญาของหลักสูตร

มุ่งผลิตบัณฑิตให้มีความรู้ ทักษะ และประสบการณ์ในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เพื่อนำไปสู่การพัฒนาสังคมและเศรษฐกิจอย่างยั่งยืน


การฝึกทักษะ

ในห้องปฏิบัติการ

การฝึกปฏิบัติ

นอกห้องเรียน

การออกศึกษา

ภาคสนาม

จัดทำค่าย

ด้านสิ่งแวดล้อม

ผู้ช่วยวิจัย

ฝึกการทำงานวิจัย

การแข่งขันกีฬา

สิ่งแวดล้อมสัมพันธ์

อาจารย์ประจำหลักสูตร

คณาจารย์และเจ้าหน้าที่ของสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อมได้ดำเนินโครงการวิจัยที่หลากหลายด้าน ทั้งด้านมลภาวะกับการจัดการสิ่งแวดล้อม และด้านนิเวศวิทยากับการอนุรักษ์จัดการทรัพยากรธรรมชาติ งานวิจัยที่สำคัญ ได้แก่ ป่าเขตร้อนและนิเวศวิทยาสัตว์ป่า การสร้างแบบจำลองทางนิเวศวิทยาและสิ่งแวดล้อม การประเมินมูลค่าของการให้บริการระบบนิเวศ การท่องเที่ยวเชิงนิเวศ การจัดการคุณภาพอากาศ การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ และการพัฒนาที่ยั่งยืน ผลกระทบของคาร์บอนในดินและสิ่งแวดล้อม พันธุศาสตร์และพิษวิทยาสิ่งแวดล้อม และมลพิษทางน้ำและบำบัดน้ำเสีย